OTKU.ORG, tümüyle öğretim tasarımı alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan araştırmacılara Türkçe dilinde başvuru kaynağı olması amacıyla geliştirilmekte olan akademik bir projedir.

Sisteme kaydolarak öğretim tasarımı alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan eğitim kavramlarına kendi tanımlarınızı ekleyebilirsiniz.
Veritabanımızda yer alan yaklaşımlara, kuramlara, modellere, stratejilere, yöntemlere ve tekniklere ilişkin daha önceden yapılan tanımlara puan verebilirsiniz.
Tanımladığınız kavramların yaklaşım, kuram, model, strateji, yöntem ya da teknik kümelerine üyelik değerlerini belirleyebilirsiniz. Böylelikle belirsiz kavramlar bilgi artışıyla birbirinden ayırt edilebilecek daha belirli kavramlara dönüşecektir.