otku
İletişim Bilgileri

Doç.Dr. Tolga GÜYER

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Adres: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü, 06500 Teknikokullar-Ankara

E-posta: tguyer@gmail.com, guyer@gazi.edu.tr

İnternet: http://www.tolgaguyer.com