otku
Merhaba!

Bu uygulama, genelde eğitim araştırmaları, özelde ise öğretim tasarımı alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan araştırmacılara başvuru kaynağı olması amacıyla geliştirilen ve geliştirilmekte olan akademik bir projedir.

Uygulamamız, öğretim tasarımına doğrudan ya da dolaylı olarak kaynak teşkil eden, öğretim tasarımında kullanılan ve uygulanan bütün öğrenme ve öğretme kuramları, yaklaşımlar, modeller, stratejiler, yöntemler, teknikler ve bu başlıkların altında yer alan temel kavramların kullanıcılar tarafından tanımlanmasına ve sınıflandırılmasına olanak veren, "özgür web ansiklopedisi" tarzında bir yazılımdır.

Yukarıdaki şerit, "sezgisel bulanık kümeler" (intuitionistic fuzzy sets) kuramına göre modellenmiştir. Yani kavramlar altında yer alan maddelerin herhangi bir kümeye üyelik durumları kesinlik içermek zorunda değildir. Maddenin herhangi bir kümeye, dolayısıyla da kavrama "üyelik değeri" söz konusudur. Sistem, herhangi bir madde için, kullanıcılar tarafından belirlenen üyelik değerlerinin ortalamasını esas almaktadır. Söz konusu maddenin hangi kavrama ne kadar ait olacağı, yine bu ortalama değer kullanılarak güncellenmektedir.

Sezgisel bulanık kümeleri geleneksel bulanık kümelerden ayıran en önemli özellikleri, üye olma ve üye olmama durumlarının yanı sıra, herhangi bir öğenin bir kümeye üyeliği için ayrıca bir "belirsizlik indeksi"ni içermeleridir. Dolayısıyla bir öğenin bir sezgisel bulanık kümeye üyeliği ile ilgili üç üyelik değerinin, üye olma, üye olmama ve belirsizlik değerlerinin toplamı her zaman 1'e eşit olacaktır. Uygulamamız, belirsizlik indeksini o maddeyle ilgili üyelik değerini belirten kullanıcı sayısıyla ters orantılı olarak belirlemektedir. Ayrıca elde edilen bu verilere dayalı olarak bazı hesaplamaların yapılabileceği bir hesaplama aracını kullanarak, kavramların ait oldukları kümelerle ve birbirleri ile etkileşimini gözlemleyebilirsiniz. Modellemeye ilişkin teknik ayrıntılar için ilgili makalemizi inceleyebilirsiniz: 

http://ets.sagepub.com/content/45/1/137.full.pdf+html

Herhangi bir kavram altındaki maddelere ulaşmak için şerit üzerinde ilgili kavrama tıklayabilirsiniz. Tanımlanan bütün maddeler, tanımlayan kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Bu maddeler, Türkçe ve bilimsel bir dilin kullanılmış olması koşuluyla sitede girildikleri biçimleriyle ve kullanıcı bilgisi ile etiketlenerek yayınlanırlar ve veritabanında dizinlenirler.

Uygulamamız, bilgi almak amacıyla anonim olarak kullanılabilir. Ancak mevcut maddelere yeni bilgi eklenmesi ya da tarafınızdan eklenilen bilgilerin güncellenmesi işlemleri için üye olunması gerekmektedir. Veritabanımızın zenginleşmesi için yapacağınız değerli katkıları, uygulamamızın daha da işlevsel olabilmesi için görüş ve önerilerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Verinin artması, kavramlarımız hakkındaki "bulanık" düşüncelerimizin "sezgilerimiz" yardımıyla netleşmesini sağlayacaktır...

Uygulamamızı bütün işlevleri ile kullanabilmek için lütfen üye olunuz.

Doç.Dr. Tolga GÜYER

(C) 2011-2016

Hesaplama Aracı
Hesaplama Türünü Seçiniz
Sınıf :
1. Kavram : Sınıf seçili değil
2. Kavram : Sınıf seçili değil
Sonucu görüntülemek için Uzaklık Hesapla butonuna tıklayınız.
1. Sınıf :
2. Sınıf :
Sonucu görüntülemek için Uzaklık Hesapla butonuna tıklayınız.
Sınıf :
Hassasiyet düzeyi :
Seçili Değer :
0.5
Sonucu görüntülemek için Fikir Birliği Düzeyi Hesapla butonuna tıklayınız.