otku
Merhaba!

Bu uygulama, genelde eitim aratrmalar, zelde ise retim tasarm alan ile ilgili bilimsel almalar yapan aratrmaclara bavuru kayna olmas amacyla gelitirilen ve gelitirilmekte olan akademik bir projedir.

Uygulamamz, retim tasarmna dorudan ya da dolayl olarak kaynak tekil eden, retim tasarmnda kullanlan ve uygulanan btn renme ve retme kuramlar, yaklamlar, modeller, stratejiler, yntemler, teknikler ve bu balklarn altnda yer alan temel kavramlarn kullanclar tarafndan tanmlanmasna ve snflandrlmasna olanak veren, "zgr web ansiklopedisi" tarznda bir yazlmdr.

Yukardaki erit, "sezgisel bulank kmeler" (intuitionistic fuzzy sets) kuramna gre modellenmitir. Yani kavramlar altnda yer alan maddelerin herhangi bir kmeye yelik durumlar kesinlik iermek zorunda deildir. Maddenin herhangi bir kmeye, dolaysyla da kavrama "yelik deeri" sz konusudur. Sistem, herhangi bir madde iin, kullanclar tarafndan belirlenen yelik deerlerinin ortalamasn esas almaktadr. Sz konusu maddenin hangi kavrama ne kadar ait olaca, yine bu ortalama deer kullanlarak gncellenmektedir.

Sezgisel bulank kmeleri geleneksel bulank kmelerden ayran en nemli zellikleri, ye olma ve ye olmama durumlarnn yan sra, herhangi bir enin bir kmeye yelii iin ayrca bir "belirsizlik indeksi"ni iermeleridir. Dolaysyla bir enin bir sezgisel bulank kmeye yelii ile ilgili yelik deerinin, ye olma, ye olmama ve belirsizlik deerlerinin toplam her zaman 1'e eit olacaktr. Uygulamamz, belirsizlik indeksini o maddeyle ilgili yelik deerini belirten kullanc saysyla ters orantl olarak belirlemektedir. Ayrca elde edilen bu verilere dayal olarak baz hesaplamalarn yaplabilecei bir hesaplama aracn kullanarak, kavramlarn ait olduklar kmelerle ve birbirleri ile etkileimini gzlemleyebilirsiniz. Modellemeye ilikin teknik ayrntlar iin ilgili makalemizi inceleyebilirsiniz: 

http://ets.sagepub.com/content/45/1/137.full.pdf+html

Herhangi bir kavram altndaki maddelere ulamak iin erit zerinde ilgili kavrama tklayabilirsiniz. Tanmlanan btn maddeler, tanmlayan kullanclarn sorumluluu altndadr. Bu maddeler, Trke ve bilimsel bir dilin kullanlm olmas kouluyla sitede girildikleri biimleriyle ve kullanc bilgisi ile etiketlenerek yaynlanrlar ve veritabannda dizinlenirler.

Uygulamamz, bilgi almak amacyla anonim olarak kullanlabilir. Ancak mevcut maddelere yeni bilgi eklenmesi ya da tarafnzdan eklenilen bilgilerin gncellenmesi ilemleri iin ye olunmas gerekmektedir. Veritabanmzn zenginlemesi iin yapacanz deerli katklar, uygulamamzn daha da ilevsel olabilmesi iin gr ve nerilerinizi sabrszlkla bekliyoruz. Verinin artmas, kavramlarmz hakkndaki "bulank" dncelerimizin "sezgilerimiz" yardmyla netlemesini salayacaktr...

Uygulamamz btn ilevleri ile kullanabilmek iin ltfen ye olunuz.

Do.Dr. Tolga GYER

(C) 2011-2016

Hesaplama Arac�
Hesaplama T�r�n� Se�iniz
S�n�f :
1. Kavram : Snf seili deil
2. Kavram : Snf seili deil
Sonucu g�r�nt�lemek i�in Uzakl�k Hesapla butonuna t�klay�n�z.
1. S�n�f :
2. S�n�f :
Sonucu g�r�nt�lemek i�in Uzakl�k Hesapla butonuna t�klay�n�z.
S�n�f :
Hassasiyet d�zeyi :
Se�ili De�er :
0.5
Sonucu g�r�nt�lemek i�in Fikir Birli�i D�zeyi Hesapla butonuna t�klay�n�z.